במשחק, ובמשחק בלבד, הילד או המבוגר מסוגלים
להיות יצירתיים ולהשתמש באישיות כולה.
ורק בהיותו יצירתי, מגלה היחיד את העצמי.
דונלד ויניקוט, רופא ילדים ופסיכואנליטיקאי אנגלי (1896-1971)