Rachel Mulla Netzer Games logo.jpg
אהבה היא - משחק רביעיות ליצירת שיח ערכי במשפחה

משחקים ומוצרי ערך נוספים

המשחקים שלי נולדו מתוך בחירה במשפחה ובבית, כמקור לצמיחה אישית ומשותפת שלנו יחד.
המוצרים המוצגים כאן מספקים כלים לטיפוח מערכות היחסים במשפחה, מתוך הבנה שהן הבסיס לצמיחה אישית בריאה, עוצמתית ויצירתית. תמצאו כאן משחקים, מוצרי העצמה, מוצרים לשימוש אישי ומוצרים לעיצוב הבית, בכולם תכנים וכלים מעשיים לטיפוח מערכות היחסים אצלכם בבית ובמשפחה.

 

המשחקים ושאר המוצרים מתאימים לטיפוח מערכות היחסים גם בקבוצות נוספות שחולקות זמן משמעותי יחד, כמו: גנים, בתי ספר, תנועות נוער, אירגונים, עסקים קטנים ועוד.

משחקים ערכיים