top of page

משחקים מקוריים

אהבה היא

משחק רביעיות משודרג
לטיפוח ערכים במשפחה

משחק רביעיות משודרג, להטמעת ערכים של אהבה במשפחה. המשחק כולל קלפי פעולה, להוספת עניין ומתח למשחק, וניהול שיחות בין המשתתפים, על הערכים המופיעים ברביעיות.

כל הפרטים על המשחק:

כל הפרטים

המשחק מכיל:

8 קלפי משימות

8 קלפי משימות, עם הומור, הפתעה והתרגשות, שמכניסים קצת עניין וטוויסט

למשחק הרביעיות המוכר. כאשר שחקן שולף קלף משימה, עליו להשתמש בו מייד.

כל אחד מהקלפים המוצגים כאן מופיע מספר פעמים בחפיסה.

Love is Fours action cards 80X120 mm 4.jpg
Love is Fours action cards 80X120 mm 17.jpg
Love is Fours action cards 80X120 mm 8.jpg
Love is Fours action cards 80X120 mm 14.jpg

32 קלפי רביעיות

8 רביעיות בצבעים שונים, עם ערכים של אהבה. על כל קלף מופיע שם הערך, 4 שאלות שמרכיבות את הרביעיה ואיור שונה. לאחר ששחקן משלים רביעיה, הוא מניח אותה על השולחן, בוחר את אחת השאלות מהקלפים ומתחיל דיון.

וזה - לב המשחק!

Love is Fours Family cards 80X120 mm 4.jpg
Love is Fours Family cards 80X120 mm 28.jpg
Love is Fours Family cards 80X120 mm 8.jpg
Love is Fours Family cards 80X120 mm 20.jpg
1655963490526.jpg

עזרים למשחק

המשחק מכיל שעון חול של 3 דקות, לשם ניהול זמן השיחות על הערכים (לבחירתכם - כמה זמן להקציב לכל שיחה, ואם בכלל להגביל את זמן השיחה), הוראות משחק ואריזת בד מעוצבת.

המשחק מכיל

תראו מה אומרים על המשחק:

תגובות
ביצוע הזמנה
bottom of page